2013. augusztus 31-től kezdődően csak azokat a pénztárgépeket lehet forgalmazni, illetve használni, amelyek folyamatos online (azaz állandó elektronikus) kapcsolatban állnak a NAV szervereivel.

Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE)

A korábbi adómemóriát ("fekete dobozt") az Adóügyi Ellenőrző Egység váltja fel, amely a NAV részére automatikus adatküldéssel szolgáltatja forgalmi adatokat. Az AEE tartalmazza az elektronikus adatkapcsolatot támogató un. SIM egységet. Nagyon fontos, hogy az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény nem zavarhatja, nem gátolhatja az AEE és a NAV közötti elektronikus adatkommunikációt.

Online pénztárgép üzembe helyezése

A megvásárolt a pénztárgépet a szerviz kizárólag az adóalany részére helyezheti üzembe, amely e minőségét köteles az üzembe helyezés előtt igazolni.

A pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálata

A rendelet értelmében az üzemeltetőnek a pénztárgép üzembe helyezését, illetve az utolsó éves szervizelést követő egy éven belül el kell végeztetnie pénztárgép éves felülvizsgálatát. Az éves felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy a pénztárgép megfelelően működik-e, nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen és szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát. Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban kell dokumentálnia.

Változások a pénztárgépek üzemeltetésében

A rendelet értelmében a pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező lesz és a napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét. A Napi forgalmi jelentést minden nyitvatartási nap végén, vagy folyamatos nyitva tartás mellett, 24 óránként, a pénztárgépen el kell készíteni. További fontos változás, hogy míg eddig csak a szerviznek kellett naplóznia a pénztárgép meghibásodását, ezen túl ez az üzemeltetőnek is feladata lesz. A pénztárgép napló megfelelő vezetésére az üzemeltetőnek a jövőben fokozottan kell ügyelnie, hogy elkerülje a bírságokat.

A szervizháttér fontossága

Az üzemeltetőnek körültekintően kell kiválasztani a pénztárgép szervizt. A szerviz erre feljogosított műszerésze által ellenőrzi, hogy a pénztárgép szabályosan le van-e plombálva, és a pénztárgépnapló megfelelően van-e vezetve. Ha rendellenességet tapasztal, akkor erről jegyzőkönyvet vesz fel.